Thursday, January 06, 2011

Väimelas tuleb taas ökoturismikursus

TÄISKASVANUTE KOOLITUS

Ökotoote arendus ja turundus turismiettevõttes
09.02-20.04. 2011.a.
80 tundi

Koolituse eesmärk: Teadmiste ja oskuste omandamine ökoturismi tootearendusest ja turundusest, sh internetiturundusest ning toodetele/teenustele kvaliteedimärgise EHE taotlemisest. Koolitusel seotakse traditsioonilised turismipaketid ökoturismi-, loodus- ja kultuuripuhkuse pakettidega ning arendatakse välja paikkonnale iseloomulikud ökotooted.

Koolitajad: Aivar Ruukel – Maaülikooli lektor, Karuskose (soomaa.com) OÜ; Rein Kuresoo - Eeestimaa Looduse Fond, looduskaitseekspert;Maarika Toomel – Saaremaa Pärimusmatkad; Peep Tobreluts – Syvahavva Turismitalu; Laivi Mesikäpp – Setomaa Turismitalu; Aigar Piho -
Eesti Maaturismiliit, Kiidi Turismitalu.

KAVA

9.veebruar
Koolitaja: Aivar Ruukel
10.00-11.30 Sissejuhatus koolitusse. Tutvustus, kursuse eesmärgid ja kava, õppetegevuse, hindamise ja tagasisidestamise põhimõtted K123
11.30-12.00 Lõunavaheaeg
12.00-13.30 Veebipõhiste õppevahenditega tutvumine ja kontode loomine (G-mail, GoogleGroups, GoogleCalendar, GoogleReader, GoogleDocs, Flickr, YouTube). P115
13.30-13.45 Paus
13.45-15.15 Sissejuhatus ökoturismi. Ökoloogia, ökonoomia ja turism. Säästva arengu põhimõtete rakendamine turismis
15.15-15.30 Paus
15.30-17.00 Kvaliteedijuhtimine ja ökomärgised. Eesti ökoturimi märgis EHE, ökotooted ja ökoturismi klaster.

16.veebruar
Koolitaja: Rein Kuresoo
10.00-11.30 Loodus- ja kultuuripärand - Eesti ökoturismi ressursid.
11.30-11.45 Paus
11.45-13.15 Eesti ökoturismi ressursid, oma piirkonna potentsiaali analüüs
13.15-13.45 Lõunavaheaeg
13.45-15.15 Oma piirkonna potentsiaal ja loodus- ja kultuuriväärtuste jätkusuutlik kasutamine
15.15-15.30 Paus
15.30-17.00 Loodus- ja kultuuriväärtuste jätkusuutlik kasutamine

2.märts
Koolitaja: Aivar Ruukel
10.00-11.30 K123 Turunduse alused, sihtturud ja koostöö edasimüüjatega
11.30-12.00 Lõunavaheaeg
12.00-13.30 P115 Ökoturismi pakett-toodete koostamine
13.30-13.45 Paus
13.45-15.15 Sissejuhatus internetiturundusse, otsimootoriturundus ja e-mailiturundus
15.15-15.30 Paus
15.30-17.00 Sissejuhatus internetiturundusse, otsimootoriturundus ja e-mailiturundu

9.märts
Koolitaja: Maarika Toomel
10.00-11.30 Kohalik koostöö tootearenduses Lääne-Saaremaa näitel
11.30-11.45 Paus
11.45-13.15 Turismipakettide (ühis)turunduse näited
13.15-13.45 Lõunavaheaeg
13.45-15.15 Turismipakettide (ühis)turunduse näited. Saaremaa positsioneerimine ja turundusmeetmed
15.15-15.30 Paus
15.30-17.00 Saaremaa positsioneerimine ja turundusmeetmed

16.märts
Koolitaja: Aivar Ruukel
10.00-11.30 K123 Ökoturism maailmas - trendid, turud ja pakkumine. Võrgustikud ja organisatsioonid.
11.30-12.00 Lõunavaheaeg
12.00-13.30 P115 Ökoturism maailmas - trendid, turud ja pakkumine. Võrgustikud ja organisatsioonid
13.30-13.45 Paus
13.45-15.15 Eesti ja Soomaa positsioneerimine ja turundusnäited
15.15-15.30 Paus
15.30-17.00 Eesti ja Soomaa positsioneerimine ja turundusnäited

23.märts
Koolitaja: Peep Tobreluts
10.00-11.30 Turismiettevõtte keskkonnamõjud ja -plaan
11.30-11.45 Paus
11.45-13.15 Turismiettevõtte keskkonnamõjud ja –plaan. Ökoloogilised tehnoloogiad.
13.15-13.45 Lõunavaheaeg
13.45-15.15 Ökoloogilised tehnoloogiad. Keskkonnaplaani koostamine
15.15-15.30 Paus
15.30-17.00 Keskkonnaplaani koostamine

30.märts- Haanjamaa õppereis
Koolitaja: Aigar Piho
10.00-13.15 Haanjamaa parimad praktikad ja EHE-tooted
13.45-17.00 Kogukonna kaasamine ja külaturism

6.aprill
Koolitaja: Aivar Ruukel
10.00-11.30 Õppereisil kogetu analüüs
11.30-12.00 Lõunavaheaeg
12.00-13.30 P115 Oma ökoturismitoodete arendus ja EHE-märgi taotlemine
13.30-13.45 Paus
13.45-15.15 Oma ökoturismitoodete arendus ja EHE-märgi taotlemine. Internetiturunduse - Veeb 2.0 vahendid
15.15-15.30 Paus
15.30-17.00 Internetiturunduse - Veeb 2.0 vahendid

13.aprill - Setomaa õppereis
Koolitaja: Laivi Mesikäpp
10.00-13.15 Setomaa parimad praktikad ja EHE-tooted
13.45-17.00 Pärandi kasutamine ja väärtustamine turismis

20.aprill
Koolitaja: Aivar Ruukel
10.00-11.30 Õppereisil kogetu analüüs
11.30-11.45 Paus
11.45-13.15 Kursuslaste ökoturismi toodete esitlused ja EHE-märgise taotluste analüüs
13.15-13.45 Lõunavaheaeg
13.45-15.15 Kursuslaste ökoturismi toodete esitlused ja EHE-märgise taotluste analüüs
15.15-15.30 Paus
15.30-17.00-Tagasiside, tunnistused ja lõpetamine

Koolitust toetab ESF meede 1.1 ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Koolitus toimub tööalase täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse (RKT) raames.

Registreerumine 10.jaanuarist kuni õppekohtade täitumiseni tel 78 50 817, 56 905 389 või
e-posti aadressil: terje.kruusalu@vkhk.ee


Head õppimist!

Tuesday, November 16, 2010

Kohaliku Reisimise Liikumine

Üks 2010 aastal hoo sisse saanud suundumus ja liikumine reisimises on Local Travel, tõlgime maakeelde kui "kohalik reisimine".

Kohalik Reisimine - Local Travel

Milleks kohalik reisimine?

Kohalik reisimine ühendab ärksaid iseseisvalt reisijaid kohalike elanikega ja pakub positiivset mõlemale osapoolele. Reisijatele tähendab kohalik reisimine võimalust näha ja kogeda külastatavaid paiku seestpoolt, samuti tarbides kohalikke teenuseid, kulutada efektiivsemalt nii oma raha kui aega.

Külastatavatele kogukondadele pakub kohalik reisimine turismis peituvate positiivsete võimaluste kasutamist, kohaliku kultuuri väärtustamist ja kasu kohalikule majandusele.

Kohaliku reisimise väärtused

- Kui sa oled tähelepanelik kohalike inimeste osas, siis sa paned ennast kingadesse ja saad teada. mida nad tegelikult mõtlevad.

- Kui sa oled tähelepanelik kohaliku looduse osas, siis sa paned end selle südamesse, tunnetad selle ilu ja väge ja teed mida sa suudad, et hoida seda tulevikuks.

- Kui sa oled tähelepanelik kohaliku kultuuri osas, siis sa võtad omaks kohaliku mõtteviisi, osaled kohalike tegevustes koos nendega.

- Kui sa oled tähelepanelik kohaliku majanduse osas, siis sa kulutad oma raha kohalikesse äridesse ja hoolitsed, et su reisimine toetaks õigeid inimesi.

Kuidas olla kohalik reisija? Neli lihtsat sammu selleks:

- suhtle kohalike inimestega enne reisi ja reisi ajal
- reisi viisil, mis on tundlik kohaliku keskkonna osas
- austa kohalikku pärandit ja kultuuri
- kuluta raha kohalikult

Kohaliku Reisimise Liikumine


Kohaliku Reisimise Liikumine (The Local Travel Movement) on algatatud inimeste poolt, kelle jaoks need põhimõtted on tähtsad ja kes oma igapäeva töös tegutsevad reisiäris. Ühine veebiplatvorm http://www.localtravelmovement.com/ on loodud kohaliku reisimise idee levitamiseks ja seda kandvate organisatsioonide, ekspertide ja praktikute ühendamiseks. Liikumine on avatud kõigile kohaliku reisimise idee toetajatele!

Vaata ka videot Luke Fordi ettekandest 2010 septembril Pärnus

Local Travel Movement from Aivar Ruukel on Vimeo.

Friday, September 24, 2010

Esimesed ökoturismi konverentsi delegaadid saabuvad täna

Ökoturismi konverentsi kaugemad külalised Ayako Ezaki ja Ron Mader saabuvad täna Eestisse. Enne Pärnusse jõudmist jõuavad nad tutvuda Lahemaa, Tartu ja Haanjamaaga.

Estonia @ 09.2010

Ayako Ezaki on TIES-i (Rahvusvaheline Ökoturismi Ühing) kommunikatsioonidirektor. Ta on innukas reisija, ambitsioonikas kirjanik ning inimene, kes usub siiralt jätkusuutliku tuleviku võimalikkusesse. Läbi ökoturismi loodab ta muuta maailma selles suunas, et meie ühist jõukust kasutataks rohkem abivajajate õiguste suurendamiseks ning nende kaasamiseks, mitte nendest eelmaldumiseks. Aasia Vaikse ookeani piirkonna koordinatorina (2005-2007) juhtis ta TIES-i teavitusalaseid algatusi, mis keskendusid Aasia Vaikse ookeani piirkonna kommunikatsioonivõrgustike tugevdamisele.

Tema tööülesannete hulka kuulus partnerlussuhete loomine TIES-i ja rahvusvaheliste ökoturismi ühenduste vahel ning ta oli esimese Ülemaailmse Ökoturismi Konverentsi (korraldati 2007. aasta mais Oslos) peakorraldaja.
Kommunikatsioonidirektorina juhib ta TIES-i kommunikatsiooni, turunduse ja meediasuhtlusega seotud tegevusi ning on TIES-i infolehe ja veebiajakirja „EcoCurrents eMagazine” toimetaja.

TIES-i ülemaailmse võrgustiku kommunikatsioonialaste algatuste tugevdamisega toetab ta ökoturismi visionääride jõupingutusi üle kogu maailma, rääkides nende lugusid ja jagades nende ideid ning inspireerides paljusid aktiivselt osalema.
Ayako omandas bakalaureusekraadi Wesleyani Ülikooli Sotsiaalteaduste Kolledzis. Akadeemilise karjääri jooksul on süvenenud tema huvi ettevõtete
ühiskondliku vastutusega seotud liikumise ja dokumentaalteoste kirjutamisest vastu. Ta on Jaapanist pärit ning Euroopas ja Aasias palju ringi reisinud.

Ron Mader Ron Mader on kommunikatsiooniedendaja ning tema erialadeks on ökoturism, vastutustundlik reisimine ja kohaliku turismi edendamine. Ta töötab nii isiklikult kohal viibides kui ka Planeta.com veebilehe kaudu, mille ta asutas 1994 aastal. Tellimisel korraldab Ron seminare ja ettekandeid. Üks tema tegevusvaldkondi on Web 2.0 kasutamise ergutamine kohalikes kogukondades, mille kaudu neil on võimlik rääkida oma lugu tervele maailmale. Ron on põlisrahvaste turismi suur pooldaja.

Ron omandas bakalaureusekraadi kommunikatsiooni erialal (1987) Indiana Ülikoolis ja magistrikraadi (1990) Texase Ülikooli Ladina-Ameerika Uuringute Instituudis.

Ron on saanud mitmeid auhindu, sealhulgas on Mehhiko valitsus tunnustanud teda eeskujuliku turismipiirkonna loomise eest. Presidendid Fox ja Zedillo andsid Ronile 1999. ja 2002. aastal üle Lente de Plata auhinna. 2008. aastal ilmunud raamat „American Environmental Leaders” annab ülevaate Roni tööst keskkonnateemalise ajakirjanduse ja kohaliku kogukonna liikumise vallas.

Ron on aktiivne loengute pidaja ja konverentsidel esineja. Ta on osalenud Maailma Ökoturismi Tippkohtumisel (2002), Mehhiko Ökoturismi Konverentsil (2003), Austraalia Aborigeenide Turismi Konverentsil (2007) ja Uus-Meremaa Ökoturismi Konverentsil (2007).
Ron teeb koostööd turismi ja looduskaitse proffessionaalidega. Ta on korraldanud seminare põlisrahvaste turismi eestvedajatele, jagades oma kogemusi selle kohta, kuidas kasutada veebi nende seisukohtade väljendamiseks, mis massimeediasse tihtipeale ei jõua.

Ron arendas auhinnatud Planeta.com veebilehekülje välja 1994. aastal reporteri märkmiku vormis. Planeta on veebipõhise teavituse teerajaja ning keskendub praktilistele ökoturismiga seotud teemadele üle kogu maailma. Auhinnatud veebilehekülg pakub tasuta juurdepääsu artiklitele ja andmebaasile ning on mõeldud nii reisijatele, teadlastele kui ka poliitikutele. Veebilehekülg on võitnud suuremate ajakirjade ja erinevate riikide valitsuste auhindu.

Ron püüab oma tööga toetada keskkonnakaitset, vastutustundlikku reisimist ja rahusobitamist. Oma ettekannetes kasutab ta Web 2.0 ning oma reisid jäädvustab ta nii Planeta.com kui ka Facebooki, Flickri, Twitteri ja YouTube´i kaudu.

Ron on ka USA-s ilmuva ajakirja „Transitions Abroad” ökoturismi ja Ladina-Ameerika valdkonna kaastoimetaja. Viimased kaheksa aastat on ta olnud kohtunik „Conde Nast Traveleri” maailmapäästjate auhinna saaja valimisel.

Ron elab Mehhikos, Oaxacas, ning korraldab seal arutelukoosolekuid ja alates 2001. aastast ka maaturismi messi.
Elades Mehhiko maapiirkonnas, on Ron koos oma sõprade ja töökaaslastega käivitanud mitmeid uuenduslike üritusi, näiteks veebipõhised traditsioonilise keraamika töötoad, šokolaadi aaretejahid, fotosafarid, matkad puudel ??? (tree walks) ja ragbiturniirid.

Põlisrahvad
Alates 2007. aastast on Ron teinud koostööd ÜRO Sekretariaadi Bioloogilise Mitmekesisuse Konventsiooniga põlisrahvaste turismi ja bioloogilise mitmekesisuse veebilehekülje auhinna loomisel.

Ron on korraldanud veebikoosolekuid (webinare) Austraalia Aborigeenide Turismi ja Põlisrahvaste Turismi Õiguste Assotsiatsiooni liikmetele. Pärast Austraalia Aborigeenide Turismi liikmetega konsulteerimist käivitas Ron ülemaailmse veebifoorumi nimetusega „Turism ja Põlisrahvad”.

Veebipõhised uuendused
Enne 2002. aastal peetud ökoturismialast tippkohtumist võõrustas Ron Mader suurimat turismi veebipõhist e-konverentsi. Sellest virtuaalsest kogumisest võttis osa rohkem kui 900 inimest üle maailma.

Auhinnad
Ron tegutseb aktiivselt auhindade jagajana. Alates 2001 aastast on ta kohtunik „Conde Nast Traveleri” maailmapäästjate auhinna jagamisel.
Ron on ka ise loonud mitmeid auhindu, sealhulgas valitsuste veebilehtedele antav auhind Ecotourism Spotlight Award ning Mehhiko-sisene Colibri Ecotourism Award.
Alates 2007. aastast on Ron bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni raames osalenud põlisrahvaste turismi ja bioloogilise mitmekesisuse veebilehe auhinna loomisel. Ron tegeleb selle auhinnaga teist aastat ning auhinnad jagatakse välja 2010. aasta septembris.
Hiljuti anti Ron Maderile USA-s, Portlandi Oregoni osariigis toimunud ökoturismi ja jätkusuutliku turismi alasel konverentsil (ESTC) innovatiivsuse auhind.

TIES-i jätkusuutliku turismi uuendusliku juhtimise (Innovation Leadership in Sustainable Tourism) auhinnaga tunnustatakse eraisikuid ja organisatsioone, kes on olnud eestvedajaks uuenduslikes tegevustes, mis on tõhusalt edendanud jätkusuutliku turismi ning toonud praktilist kasu kohalikele kogukondadele ning looduskaitsele.
Ron Maderi ettekanne Euroopa ökoturismi konverentsil kannab nime:”Kaasajasta oma maailm: kuidas integreerida WEB 2.0 vahendid Euroopa ökoturismi edendamisse”.

Monday, September 13, 2010

Euroopa ökoturismi konverentsi kava

NB! Konverentsi töökeel on inglise keel.
Vt ka inglise keelset kava

Pühapäev 26 September - eeltuurid

Esmaspäev 27 September - eeltuurid

19.00 Koosviibimine Jahtklubis

Teisipäev 28 September - Konvrentsihotellis Strand

09.00 Euroopa Ökoturismi Konverentsi avamine

Tervitused.

Maailmakohviku arutelude sissejuhatus

10.00 Euroopa Ökoturism maailmast nähtuna – Richard Denman, The Tourism Company, Suurbritannia

10.30 Ökoturism ja kliimamuutused – Wolfgang Strasdas, Eberswalde Ülikool, Saksamaa

11.00 Euroopa ökoturismi võrgustiku kaardistamine – Herbert Hamele, ECOTRANS, Saksamaa

11.30 Maailmakohviku arutelud

13.00 Lõuna

14.00 Elamusmajandus vajab ökoturismi ja vastupidi – Paal Knutsson Medhus, Norra Ökoturism

14.30 Kohaliku Reisimise Liikumine – Luke H. Ford, WHL Travel, Austraalia

15.00 Kuidas turundada rohelisele reisijale? – Richard Hammond, greentraveller, Suurbritannia

15.30 – 17.30 Maailmakohviku arutelud

19.00 Koosviibimine Konverentsihotellis Strand

Kolmapäev 29 September Konverentsihotellis Strand

09.00 – 11.00 Paralleelsessioonid

Teema – Ökoturism ja elurikkuse kaitse

- PAN Parkide turismimudel kui vahend Euroopa põlislooduse kaitsmiseks – Barbara Mayer PAN Parks Foundation, Ungari

- Ökoturism Armeenia kaitsealadel – Zhanna Galyan, Armeenia Ökoturism

- Slitere rahvusparg kaasus – Asnate Ziemele, Lauku Celotajs, Läti

Teema – Kogukonna põhine ökoturism Euroopas

- Jätkusuutliku turismi areng sihtkohas ökoturismi põhimõtete abil - Anna Martinez, Rootsi

- Sibulatee - üks piirkond, kaks rahvust, kolm kultuuri! – Triin Akkermann, Eesti

- Ökoelamuste loomine maailma serval – James Macletchie, Shotimaa

- Ökoküla loomine Marelisis – Marta Tudela Sanchez, Hispaania – Gruusia

Teema – Ökoturismi märgistamine ja sertifitseerimine

- Kuidas luua Euroopa ökoturismi teadmiste võrgustikku - Herbert Hamele, Ecotrans, Saksamaa

- Ökoturismi areng ja sertifitseerimine Norras - Lone Lamark, Norra Ökoturism

- Eco-Romania, sertifitseerimise lõimimine sihtkoha juhtimisega - Andrei Blumer, Rumeenia Ökoturism

- Eesti ökoturismi kogemus - Mart Reimann, Eesti Ökoturism

Teema – Innovatsioon ökoturismi tootearenduses ja turunduses

- Rootsi loodusturismisektori äri edufaktorid ja piirangud - Peter Fredman, Kesk-Rootsi Ülikool

- Digitaalses maailmas suhtlemise vahendid, taktikad ja nipid - Robin Gurney, Altex Marketing, Eesti

- kuidas lõimida sotsiaalmeedia vahendid ökoturismi promoga - Ron Mader, Planeta.com, Mehhiko - USA

11.00 – 13.00 Avatud Ruumi arutelud

13.00 – 14.00 Lõuna

14.00 – 16.00 Avatud Ruumi arutelud

16.00 – 17.00 Konverentsi lõpetamine

Järeltuurid

Neljapäev 30 September

Järeltuurid

Tuesday, September 07, 2010

Pärnus toimub rahvusvaheline Euroopa Ökoturismi Konverents

Eesti Ökoturismi Ühendus
Pressiteade
08.09.2010

Pärnus toimub rahvusvaheline Euroopa Ökoturismi Konverents

Septembri viimasel nädalal toimub Pärnus Euroopa Ökoturismi Konverents mille peakorraldajad on Eesti Ökoturismi Ühendus koos EAS Turismiarenduskeskuse ja Rahvusvahelise Ökoturismi Ühinguga. Konverentsi eesmärgiks on luua üleeuroopaline foorum, milles osalejatel on võimalus saada ülevaade Euroopa sihtkohtade ökoturismi arengu praegusest olukorrast ning tuleviku väljakutsetest ja võimalustest.

Pärnusse on oodatatud teadliku ja jätkusuutliku turismi eksperdid ning huvilised nii meilt kui mujalt. Ettekannetega astuvad üles oma ala asjatundjad, ettevõtjad, teadlased ja aktivistid Ameerikast, Armeeniast, Eestist, Hispaaniast, Lätist, Mehhikost, Norrast, Rootsist, Rumeeniast, Saksamaalt, Suurbritanniast, Tsehhist ja Ungarist. Lisaks ettekannete kuulamisele saab tõstatada konverentsil olulisi teemasid ja kaasa lüüa rühmatöödes, mis toimuvad Maailmakohviku ja Avatud Ruumi põhimõtetel. Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverents koosneb kahest osast: eel- ja järeltuuridest ning konverentsist. Eel- ja järelkonverentsi tuurid toimuvad 26.-27. ja 30. septembril, mille jooksul saavad osavõtjad proovida Eesti oma ökoturismi tooteid. Põhikonverents toimub spa- ja konveretsihotellis Strand 28.-29.septembril.Täpsemat informatsiooni leiab konverentsi koduleheküljelt www.european-ecotourism.com. Eesti ettevõtjatel, ametnikel, tudengitel ja õppejõududel on võimalus osaleda konverentsil soodushinnaga. Konverentsi toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist Turismiteadlikkuse ja koolituse programmi raames.

Pressiteate koostas
Aivar Ruukel
Eesti Ökoturismi Ühenduse esimees
telefon 5061896
email aivar.ruukel@gmail.com